Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

MELAKA

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 7/02)


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 (En. 12/02)


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Melaka) 2002 (En. 9/02)

    Enakmen termansuh

    a) Enakmen Prosedur Jenayah Syariah 1986 (En. 2/86) [ Original | Terkini ]

4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 (En. 6/91)


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 2002 (En. 13/02)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 2002 (En. 8/02)

    Enakmen termansuh

    a) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1991 (En. 8/91) [ Original | Terkini ]
    b) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1994 (En. 12/94) [ Original | Terkini ]

7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan Dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kepada Orang Islam 1988 (En. 1/88)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam (Melaka) 2002 (En. 3/02) [ Original | Terkini ]


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Melaka) 2005 (En. 4/05 / En. 4) [ Original | Terkini ]


10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005 (En. 5/05 / En. 5) [ Original | Terkini ]


11. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tabung Amal Jariah Melaka 1994 (En. 13/94)