PindaanPAHANG

ENAKMEN 5 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (PINDAAN) 2001


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 Disember 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :27 Disember 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :27 Disember 2001
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan seksyen 65
Seksyen 3. Pindaan seksyen 121
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.