PindaanNEGERI KELANTAN

ENAKMEN A4
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH (PINDAAN) 2006


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 Disember 2006
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Disember 2006
Tarikh mula berkuatkuasa :21 Disember 2006
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2
Seksyen 3. Pindaan seksyen 18
Seksyen 4. Pindaan seksyen 20
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.