Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

SELANGOR

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (En. 1/03) [ Original | Terkini ]2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (En. 2/03) [Original | Terkini ]3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (En. 3/03)

    Enakmen Termansuh

    a) Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor 1991(En. 6/91) [Original | Terkini ]


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (En. 4/03)5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (En. 5/03)

    Enakmen Termansuh

    a) Enakmen Keterangan Syariah 1996 (En. 6/96) [Original | Terkini ]


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama 1988 (En. 2/88)7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988 (En. 1/88)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 (En. 9/95)


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999 (En. 4/99)10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 (En. 7/99)