PindaanNEGERI KELANTAN

ENAKMEN A3
ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH (PINDAAN) 2006


Tarikh Persetujuan DiRaja :19 Disember 2006
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Disember 2006
Tarikh mula berkuatkuasa :21 Disember 2006
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan am
Seksyen 3. Pindaan seksyen 2
Seksyen 4. Pemotongan seksyen 4
Seksyen 5. Pindaan seksyen 9
Seksyen 6. Pindaan seksyen 10
Seksyen 7. Pindaan seksyen 12
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.