Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

SABAH

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1992 (En. 13/92) [ Original | Terkini ]


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004 (En. 6/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Mahkamah Syariah 1992 (En. 14/92) [ Original | Terkini ]

3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 (En. 8/04)

  Enakmen belum berkuatkuasa

  Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1992 (En. 15/92) [ Original | Terkini ]

4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 (En. 3/95)


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2004 (En. 9/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Prosedur Jenayah Syariah 1993 (En. 10/93) [ Original | Terkini ]

6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2004 (En. 10/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Prosedur Mal Syariah 1993 (En. 9/93) [ Original | Terkini]

7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2004 (En. 11/04)

  Enakmen termansuh

  Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1992 (En. 16/92) [ Original | Terkini]

8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Zakat & Fitrah 1993 (En. 6/93) [ Original | Terkini ]


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1991 (En. 7/91)


10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004 (En. 5/04)


11. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Fatwa Negeri Sabah 2004 (En. 7/04)


12. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Perbadanan Baitulmal 1998 (En. 1/98)