Akta Original


LAWS OF MALAYSIA


AKTA 355
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) 1965
(DISEMAK - 1988)


Tarikh mula akta digubal : 1965 (Akta No 23 Tahun 1965)
Tarikh mula berkuatkuasa :1 April 1965
Disemak : 1988
Tarikh diterbitkan dalam Warta edisi semakan :24 November 1988
Tarikh mula berkuatkuasa edisi semakan : 1 Disember 1988


___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________
Tajuk panjang & Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.
Seksyen 3. Pengesahan.

Senarai Pindaan.

Pindaan Pesuruhjaya.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.