Enakmen Original

NEGERI TERENGGANU

ENAKMEN 7 TAHUN 2001
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (TAKZIR) (TERENGGANU) 2001


Tarikh Persetujuan DiRaja :21 Oktober 2001
Tarikh disiarkan dalam Warta :22 November 2001
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Ogos 2002 [Tr. GN. 408/02]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuat kuasa dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN 'AQIDAH

Seksyen 3. Pemujaan salah.
Seksyen 4. Doktrin palsu.
Seksyen 5. Mengembangkan doktrin agama, dsb.
Seksyen 6. Dakwaan palsu.
Seksyen 7. Mendakwa bukan Islam.

BAHAGIAN III - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA.

Seksyen 8. Menghina, atau menyebabkan dipandang hina, dll. agama Islam.
Seksyen 9. Mempersendakan, dll. ayat Al-Quran atau Hadith.
Seksyen 10. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
Seksyen 11. Mengingkari perintah Mahkamah.
Seksyen 12. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.
Seksyen 13. Mengeluarkan fatwa.
Seksyen 14. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syarak.
Seksyen 15. Memutarbelitkan ajaran Islam dan hukum hakam agama Islam.
Seksyen 16. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 17. Sembahyang Jumaat di tempat yang tidak dibenarkan.
Seksyen 18. Tidak menunaikan sembahyang fardhu.
Seksyen 19. Tidak menghormati Ramadhan.
Seksyen 20. Tidak membayar zakat atau fitrah.
Seksyen 21. Menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama.
Seksyen 22. Berjudi.
Seksyen 23. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 24. Perbuatan sumbang mahram.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 25. Perbuatan sebagai persediaan untuk melacurkan diri.
Seksyen 26. Perbuatan sebagai persediaan untuk melacurkan isteri atau kanak-kanak dalam peliharaannya.
Seksyen 27. Melacurkan isteri atau anak.
Seksyen 28. Muncikari.
Seksyen 29. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.
Seksyen 30. Musahaqah.
Seksyen 31. Khalwat.
Seksyen 32. Persetubuhan dengan bukan manusia.
Seksyen 33. Orang lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 34. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.
Seksyen 35. Mendedahkan tubuh di tempat awam.
Seksyen 36. Mewatie.

BAHAGIAN V - KESALAHAN YANG BERHUBUNG DENGAN KEADILAN DAN KETENTERAMAN AWAM

Seksyen 37. Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.
Seksyen 38. Takfir.
Seksyen 39. Memusnahkan atau mencemarkan masjid, surau, dsb.
Seksyen 40. Pemungutan zakat atau fitrah tanpa kuasa.
Seksyen 41. Pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah.
Seksyen 42. Menggalakkan maksiat.
Seksyen 43. Memujuk lari perempuan bersuami.
Seksyen 44. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.
Seksyen 45. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.
Seksyen 46. Memujuk lari orang perempuan.
Seksyen 47. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.
Seksyen 48. Anak dara lari daripada jagaan.
Seksyen 49. Penyalahgunaan tanda halal.
Seksyen 50. Mengganggu perhimpunan agama atau upacara agama.
Seksyen 51. Mengeji atau menghina undang-undang.
Seksyen 52. Kata-kata yang boleh memecah keamanan.
Seksyen 53. Mengganggu perempuan di tempat awam.
Seksyen 54. Kerahsiaan.

BAHAGIAN VI - PEYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 55. Penyubahatan.
Seksyen 56. Menyubahati di Negeri Terengganu kesalahan di luar Negeri Terengganu.
Seksyen 57. Hukuman bagi penyubahatan.
Seksyen 58. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.
Seksyen 59. Percubaan.

BAHAGIAN VII - KECUALIAN AM

Seksyen 60. Perbuatan Hakim apabila bertindak secara kehakiman.
Seksyen 61. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau Perintah Mahkamah.
Seksyen 62. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.
Seksyen 63. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.
Seksyen 64. Perbuatan seseorang yang tak sempurna akal.
Seksyen 65. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VIII - PERKARA AM

Seksyen 66. Penetapan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan diluluskan.
Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan pesalah perempuan ke rumah diluluskan.
Seksyen 69. Kecualian.

JADUAL
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.